Infobrev 1 - Styret informerer

Styremte_tfsk

Newsflash Sist oppdatert Wednesday 29. January 2014 13:49 i klubbmedlemmer vist 3914 ganger

Her er styrets første infobrev om hva som rører seg under overflaten i Tønsberg fallskjermklubb om dagen.

Ny vår

Bjørnen sover og vinterens hvite ødeland ser ut til å skulle vare evig. Men styret i Tønsberg fallskjermklubb er allerede godt i gang. Vi vet at under den snødekte overflaten ligger nykontrollerte rigger, lappede hoppdresser, fabrikkontrollerte cypreser og rustne flyferdigheter klare som nyspente springfjær-løvetann på vei opp mot lyset, himmelen og sunsetload-bris. Det nærmer seg med andre ord!

Det nye styret har allerede hatt tre styremøter og skal ha det fjerde nå 4.2.14. Vi har tatt noen avgjørelser; for eksempel at vi skal gi en månedlig oppdatering av hva styret jobber med og beslutter. Dette er den første i en slik rekke.

Signeringer

Noe av det første vi startet å jobbe med, var å re-engasjere hovedinstruktør Pål Bergan. Heldigvis takket han ja og han ser allerede nå ut til å ha kontroll med forberedelsene av kommende sesong. Neste "signering" vi jobbet for, var Johan Thune som daglig leder. Vi er nå enige, kontrakt er skrevet og veldig glade for at. Johan er i gang! Vi gleder oss til å videreutvikle samarbeidet med begge.

Fasiliteter

Styret har brukt mye tid på videre planlegging og utsjekking av nye fasiliteter for fly og klubb siden nyttår. Vi har kommet en del videre på dette og fortsetter den gode dialogen med hangargruppen, JLS og andre ressurspersoner som bidrar. Vi har tro på en god løsning for klubben og fortsetter med å prioritere dette arbeidet i styret.

Årsmøte og budsjett

På forrige styremøte brukte vi tid på å gå igjennom budsjettet for 2014 med regnskapsfører Pål Martin Vagle, som skal legges fram på det ekstraordinære årsmøtet. Egen innkalling til årsmøte vil komme i nær fremtid. Det har blitt meldt inn behov for en del tekniske utbedringer, som redigeringsutstyr tandem, lagringskapasitet og debrief-stasjoner for AFF og andre tekniske datating som vi forsøker å få plass til i budsjettet. Kom på årsmøtet og si hva du mener!

Styresammensetning

For de som ikke fikk vært med på årsmøtet i desember, kommer det her en oversikt over det nye styret her:

Leder: Morten Hennie

Nestleder:  Jan Petter larsen

Styremedlem: Grethe Roesen Aae

Varamedlem: Tor Heggernes Bjørnsund

Varamedlem: Stian Fredriksen


De svært oppmerksomme vil se at vi i følge NIFs retningslinjer (fortsatt) mangler et kvinnelig styremedlem. Kunne du tenke deg å være med (og er kvinne), send en mail til styret. Alle i styret, også varamedlemmene pleier å delta på styremøtene og det er enhyggelig, god og effektiv stemning i gruppa.

Nyttige mailadresser til:

Styret: styret@hoppfallskjerm.no

Leder: leder@hoppfallskjerm.no

Daglig leder: dl@hoppfallskjerm.no

HI: hi@hoppfallskjerm.no

 

Håper vi sees på det ekstraordinære årsmøtet. Inntil da; nyte vinteren, glede seg til våren, forberede hoppsesongen.

 

For styret, TøFsk; Stian Fredriksen


Tags: medlemmer

Du må være innlogget for å lese eller poste kommentarer